VÄLKOMNA TILL FÖRSKOLORNA MÅNEN OCH STJÄRNAN

På Swesbi förskolor erbjuds alla barn ett arbetssätt som uppfyller läroplanens målområden. Vi har pedagogiska miljöer som stimulerar till nyfikenhet, kreativitet och kunskapssökande hos barn och vuxna. Vår pedagogiska miljö tillåter barnen att vara kompetenta. Vår pedagogiska verksamhet uppmuntrar till delaktighet för alla barn, föräldrar och pedagoger. Alla som kommer till vår verksamhet känner sig välkomna och möts av en pedagogisk och trivsam miljö med engagerad och tillmötesgående personal. Vår värdegrund bygger på positivitet, generositet och förtroende.

Girl
Pagekit logo

Aktuell info

Pagekit is a new, modern open source CMS, built from the ground up with Symfony components.

Sheeps
Warp logo

Fotogalleri

A fast and slick theme framework which provides a rich tool set to develop cross platform themes.

Nuvarande Projekt

Olika projekt som pågår just nu och hur barn påverkas av det och gör reflektioner.

Girl

Projektnamn

Eight different, beautifully crafted color variations.

Jam

Projektnamn

Peak comes with a beautiful and unusual blog layout.

Woodwork

Overlay

Check out the unique, curtain like SVG overlay effect.