Aktuell info

Aktuell info


Planeringsdagar våren 2015
Läs mer här...

Minnesanteckningar föräldraråd 141203
Läs mer här ...

Bilder från tillverkning av ljuslyktor barn och föräldrar
Se mer här...

Förskolechefen informerar
Läs mer här...

Kvalitetsredovisning 13/14. 
Läs mer här...

Företaget har firat 5 år med en resa.
Läs mer här...

Nya delmål i köket 2014/2015
Läs mer här...

Posted in Blog

Kök

I köket tillagas frukost, lunch och mellanmål. Vi använder färska råvaror och gör det allra mesta från grunden. Vi bakar vårt eget bröd två gånger i veckan. Sallad och råkost ingår i lunchen, frukt erbjuds till frukost, lunch och mellanmål varje dag. Vi planerar maten utifrån skolmatsedeln med små ändringar, vi äter t.ex. fisk en dag i veckan och soppa en dag i veckan.

För att barnen ska känna sig mer delaktiga i vår verksamhet så får varje avdelning bestämma lunchmat en gång per år.

Specialkost tillagas av medicinska skäl.

Vi har trevliga traditioner kring våra högtider.

 

Här hittar du vår matsedel>>

 

Mål för köket
 

 • Att följa livsmedelsverkets rekommendationer
 • Att laga maten från grunden så mycket som möjligt
 • Att laga en näringsrik och varierande kost
 • Att servera fisk en gång i veckan.
 • Att servera nya grönsaker i olika former.
 • Att ge en bra service till avdelningarna i samband med måltiderna

 

Smaklig Måltid

Posted in Blog

Kvalitetsredovisning

Ladda upp här kvalitetsredovisnings dokument

Posted in Blog

Klagomål

Synpunkter och klagomål

- en del av kvalitetsarbetet:

 

Swesbi Förskolor ser synpunkter och klagomål som en del i vårt kvalitetsarbete.

Både positiva och negativa synpunkter på hur vi i Swesbi Förskolor arbetar med våra uppdrag ingår i kvalitetsarbetet och uppmuntras. Dina synpunkter är därför viktiga och ger oss möjligheter att förbättra vår verksamhet.

 

Så här gör du:

Om du har synpunkter eller klagomål på vår förskolas verksamhet uppmuntrar vi att du tar upp frågan direkt med den det berör.

Om det inte löser problemet, ta då kontakt med förskolechef. Detta kan du givetvis också göra om du inte personligen vill kontakta den som berörs. Förskolechef tar emot din synpunkt eller ditt klagomål och informerar dig inom 14 dagar om vad som händer med ditt klagomål. Förskolechef ansvarar sedan för att vidtagna åtgärder följs upp. Upplever du ingen förbättring kan klagomålet föras vidare.

 1. Tala med en det berör
 2. Förskolechef Månen: Natalia Infante, telefon 070-000000, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., Förskolechef Stjärnan: Linda Engholm, telefon 070-000000, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 3. Styrelsen: Yassin 07........, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Om man inte är nöjd med företagets hantering av klagomålet kan man göra en anmälan till

Stockholms Kommun, utbildningsförvaltnigen

Välkommen med dina synpunkter och/eller klagomål!

Posted in Blog

Föräldraråd

 

Föräldrarådets uppgifter

 • Informationskanal mellan förskolan och föräldrar.
 • Referensgrupp inför viktiga beslut.
 • Idéforum för utveckling och förbättring av pedagogernas verksamhet.

Föräldrarådets sammansättning

 • Två-tre föräldrarepresentanter från varje avdelning
 • 2 personalrepresentanter
 • Förskolechef
 

Arbetsformer

Föräldrarådet är rådgivande, förskolechefen fattar beslut.

Rådet träffas 2ggr/termin.Minnesanteckningar förs och skickas hem till alla föräldrar via mail samt publiceras här på hemsidan.

Dagordning skickas ut minst två veckor innan mötet och sätts upp på avdelningarnas anslagstavla och läggs ut på hemsidan.

Ev. handlingar som berör ärendena skickas ut med dagordningen.

 
Föräldraråd 2014-2015
Namn på de som ingår

Posted in Blog

Find the last offers by SkyBet at www.bettingy.com BettingY.com Bonuses