Förskolan Stjärnan

Fröken Linda
Förskolechef

Fröken Wafaa
Bitr. Förskolechef
Fröken Wahida
Barnskötare
Fröken Hinda
Barnskötare
Fröken Muna
Barnskötare

 

 

Posted in Blog

Avdelningar

Swesbi förskolor har två avdelningar, Månen och Stjärnan med barn från 1-5 år. Antalet barn är 25 per avdelning.

Vi har fem heltider på varje avdelning.

 

Swesbi förskolor har idag 14 anställda med följande sammansättning:

2 förskolechefer som är förskolelärare
1 biträdande förskolechef
7 Barnskötare
1 kokerska
1 vaktmästare
1 busschaufför
1 chef

 

Fröken Natalia
Förskolechef

Fröken Leila
Barnskötare
Fröken Deeqa
Barnskötare
Fröken Salma
Barnskötare
Fröken Katra
Barnskötare

 

Fröken Linda
Förskolechef

Fröken Wafaa
Bitr. Förskolechef
Fröken Wahida
Barnskötare
Fröken Hinda
Barnskötare
Fröken Muna
Barnskötare

 

 

Posted in Blog

Välkomna till Swesbi förskolor

På Swesbi förskola erbjuds alla barn ett arbetssätt som uppfyller läroplanens målområden. Vi har pedagogiska miljöer som stimulerar till nyfikenhet, kreativitet och kunskapssökande hos barn och vuxna. Vår pedagogiska miljö tillåter barnen att vara kompetenta. Vår pedagogiska verksamhet uppmuntrar till delaktighet för alla - barn, föräldrar och pedagoger. Alla som kommer till vår verksamhet känner sig välkomna och möts av en pedagogisk och trivsam miljö med engagerad och tillmötesgående personal. Vår värdegrund bygger på positivitet, generositet och förtroende.

Posted in Blog

Find the last offers by SkyBet at www.bettingy.com BettingY.com Bonuses