Verksamhet

Vår pedagogiska modell

Swesbi Förskolor arbetar efter en traditionell förskolepedagogik vilket innebär att barnen får kunskap om alla ämnesområden, till exempel naturupplevelser, matematik och målning. Det är barnets behov som står i centrum. Förskolan kan välja att ta inspiration från andra pedagogiska inriktningar. Grundidén i vårt barnomsorg kan sammanfattas i nyckelorden: demokrati, solidaritet, jämlikhet, trygghet, ansvar och en allsidig personlighetsutveckling.

Swesbi Förskolor praktiserar ett temainriktat arbetssätt vilket innebär att verksamheten fokuseras på ett ämnesområde under en viss period. Några exempel är bondgården, vattnet, skogen och rymden.

 

 

 

 

Find the last offers by SkyBet at www.bettingy.com BettingY.com Bonuses