Klagomål

Synpunkter och klagomål

- en del av kvalitetsarbetet:

 

Swesbi Förskolor ser synpunkter och klagomål som en del i vårt kvalitetsarbete.

Både positiva och negativa synpunkter på hur vi i Swesbi Förskolor arbetar med våra uppdrag ingår i kvalitetsarbetet och uppmuntras. Dina synpunkter är därför viktiga och ger oss möjligheter att förbättra vår verksamhet.

 

Så här gör du:

Om du har synpunkter eller klagomål på vår förskolas verksamhet uppmuntrar vi att du tar upp frågan direkt med den det berör.

Om det inte löser problemet, ta då kontakt med förskolechef. Detta kan du givetvis också göra om du inte personligen vill kontakta den som berörs. Förskolechef tar emot din synpunkt eller ditt klagomål och informerar dig inom 14 dagar om vad som händer med ditt klagomål. Förskolechef ansvarar sedan för att vidtagna åtgärder följs upp. Upplever du ingen förbättring kan klagomålet föras vidare.

  1. Tala med en det berör
  2. Förskolechef Månen: Natalia Infante, telefon 070-000000, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., Förskolechef Stjärnan: Linda Engholm, telefon 070-000000, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  3. Styrelsen: Yassin 07........, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Om man inte är nöjd med företagets hantering av klagomålet kan man göra en anmälan till

Stockholms Kommun, utbildningsförvaltnigen

Välkommen med dina synpunkter och/eller klagomål!

Posted in Blog

Find the last offers by SkyBet at www.bettingy.com BettingY.com Bonuses