Om oss

Utbildningsföretaget Swesbi Partnership AB driver två förskolor i Stockholms västerort. Förskolan Månen ligger i Husby och har 25 barn inskrivna. Förskolan har eget gård och ett jätte fint stort park på 3 minuters gång avstånd. Man brukar vistas ute ganska mycket ....

Förskolan Stjärnan ligger i Rinkeby och har 25 barn inskrivna. Förskolan .......

På Swesbi förskola erbjuds alla barn ett arbetssätt som uppfyller läroplanens målområden. Vi har pedagogiska miljöer som stimulerar till nyfikenhet, kreativitet och kunskapssökande hos barn och vuxna. Vår pedagogiska miljö tillåter barnen att vara kompetenta. Vår pedagogiska verksamhet uppmuntrar till delaktighet för alla - barn, föräldrar och pedagoger. Alla som kommer till vår verksamhet känner sig välkomna och möts av en pedagogisk och trivsam miljö med engagerad och tillmötesgående personal. Vår värdegrund bygger på positivitet, generositet och förtroende.

Posted in Blog

Find the last offers by SkyBet at www.bettingy.com BettingY.com Bonuses