Värdegrund

Swesbi Förskolor arbetar utefter en gemensam värdegrund som baserar  sig på Läroplan för Förskolan Lpfö 98.

Vi skall i arbetet med barnen utgå ifrån att:

 • Varje barn möts med respekt , empati, hänsyn och lyhördhet.
 • Varje barn får utveckla självständighet och sin kompetens.
 • Varje barn får lära sig att ta ansvar och stå för sina handlingar.
 • Varje barn genom lek skall få uppleva lustfylldhet, nyfikenhet och lärande.
 • Vi ska verka för att föräldrar skall känna sig delaktiga i vårt arbete.
 • Vi skall tillgodose varje enskilt barns behov.
 • Vi har få , men genomtänkta regler.

Detta innebär att vi i vårt arbete:

 • Uppmuntrar och bekräftar varje barn.
 • Skall se varje barn utifrån den individ den är.
 • Som vuxna deltar i barnens lek och främjar gott kamratskap.
 • Att vi för dialog med barnen där alla känner sig delaktiga, betydelsefulla och blir  respekterade för sina åsikter.
 • Skapar en miljö där barnen känner trygghet och vågar stå för sina handlingar.
 • Skall ge barnen inspiration, tid och möjligheter att upptäcka.
 • Verkar för att barnen ska visa empati och förståelse för andra människor och kulturer.
 • Visar glädje och är professionella och alltid ser till barnets bästa.
Find the last offers by SkyBet at www.bettingy.com BettingY.com Bonuses