Språkutveckling

Språkutveckling i förskolan sker i ”det vardagliga lärandet”. I alla tänkbara situationer under dagen tränar vi språket i förskolan. Som pedagog är det viktigt att använda ett tydligt och nyanserat språk.

På förskolan börjar barnen vid ett års ålder och redan då lägger vi grunden för barnets språkutveckling. Genom att vara delaktig i alla situationer med barnet som till exempel matsituationen, på och avklädning, blöjbyten med mera pratar vi om det som sker. Ibland tydliggör vi händelser med bilder och tecken. Att använda tecken som stöd gör att vi förstärker ord och gör ordet mer begripligt för barnet. Vi använder oss också av en stavelsemetod där vi förstärker orden och meningar genom att prata, och gå i stavelser. Denna metod är särskilt framgångsrikt för de barn som är språkförsenat.

Vi har samlingar dagligen där vi ger alla barn språkutrymme, sjunger sånger, har rörelser och tränar rim och ramsor för att stimulera barnets språkutveckling. Sagoläsning där barnet är aktivt med och berättar vad som händer i berättelsen sker dagligen i verksamheten.

I barnens lek på förskolan är vi med och observerar och lyssnar in barnens sätt att kommunicera med varandra. Utifrån det reflekterar vi tillsammans över barns språk och kommunikation.

Att lyssna in barnet och uppmuntra till att ge uttryck för sina känslor och uppfattningar i ord gör att barnet stärker sin jaguppfattning och vågar ta för sig.

Barn med annat modersmål än svenska får stöd i sin språkutveckling genom att bland annat ha modersmålsstöd på förskolan. Vi pratar om olika kulturer och stärker barnet i sin identitet.

Find the last offers by SkyBet at www.bettingy.com BettingY.com Bonuses